Intro | Mój organizm i ja| Wybór odpowiedniego środka antykoncepcyjnego| Wskazówki dla użytkowników| ABC antykoncepcji| Antykoncepcja w chorobach skóry| Serwis

Broszura informacyjna.

Najważniejsze informacje podane na tej stronie internetowej są dostępne także w postaci broszury-poradnika. Czytelniczka, która chce zamówić broszurę, otrzyma ją drogą pocztową. Jeśli broszura jest pilnie potrzebna, można ją tutaj ściągnąć i wydrukować samodzielnie.

 

Linki do ściągnięcia